Meny

Välkommen till Nomors intranät!

Här hittar du all möjlig information som underlättar ditt arbete. 

  • Nyheter - Här läser du om de senaste nyheterna från Nomor
  • Krishantering - Rutiner för hur olika kriser och katastrofer ska hanteras inom Nomor
  • Policy - Läs om Nomors olika policy. Detta är sättet som vi ska eftersträva att arbea på.
  • Arbetsmiljö - Regler, policies och rutiner gällande arbetsmiljö. 
 • Drift - Information för teknikern, utbildningsmaterial.
 • Ekonomi - Rutiner och information för ekonomiavdelningen
 • Fordon - Sida med information som gäller Nomors fordon
 • Försäljning - Avtals- och offertmallar, företagspresentation
 • Inköp - Leverantörer, inköpsrutiner
 • IT & Telefoni - Information gällande IT och telefoni
 • Kunder - Information bl a om Nomors centrala kunder
  Kundtjänst - Utbildningsmaterial till kundtjänsten, rutiner
 • Marknad - Broschyrer, marknadsföringsmaterial
 • Miljö & Kvalitet - Info om Nomors miljö- och kvalitetsarbete
  Personal - Rapportmallar för personal, information om Nomors personal etc
 • Rapportering - Olika rapporteringsformulär för t ex avvikelser, farligt avfall och Nomors förslagslåda


_Shay_Foto0959-1.jpg